O NAS

PREDSTAVITEV

“Ne morem spremeniti smeri vetra, lahko pa svoja jadra prilagodim tako, da vedno dosežem destinacijo.” James Dean

ODLOČNI, STROKOVNI, IZKUŠENI, DOSTOPNI, VZTRAJNI, UČINKOVITI

Odvetniška družba Tomaž Pulko nudi vse odvetniške storitve pravnim in fizičnim osebam in jim nudimo celovite storitve in podporo: pravno zastopanje, svetovanje, zagovarjanje strank pred sodišči in drugimi državnimi organi, sestavljanje listin ter zastopanje strank v vseh pravnih razmerjih. Zastopamo in sprejemamo tudi stranke, ki uporabljajo angleški, nemški ali srbohrvaški jezik.

Odvetniška družba združuje visoko specializirana znanja na področju kazenskega, gospodarsko kazenskega, prekrškovnega, gospodarskega in insolvenčnega, korporacijskega, civilnega, nepremičninskega in gradbenega prava. Ponašamo se tudi z izkušnjami in znanjem na področju ustavnega in mednarodnega prava, tako strankam nudimo zastopanje pred Ustavnim sodiščem RS ter Evropskim sodiščem za človekove pravice in Sodiščem Evropske unije. Strankam lahko s svojimi dolgoletnimi izkušnjami s sodnimi spori, zastopanjem in svetovanjem učinkovito pripomorejo k dosegi ciljev tudi na področju investicij, javnih naročil, energetike, varstva okolja in živali, davčnega in upravnega prava.

Znanje, strokovnost in bogate izkušnje združimo z natančno analizo vsakega posameznega primera posebej. Na tej podlagi oblikujemo strokovno oceno strankinih možnosti, ki jih skušamo približati strankinim željam. Uspešno in predano se spopadamo z vsakovrstnimi izzivi na vseh pravnih področjih.

Za pravne osebe nudimo možnosti rednega pravnega skrbništva, pogodba se sklene skladno s potrebami stranke in je individualno prilagojena pravnim osebam različnih panog in v različnem obsegu. Na ta način lahko pravne osebe prihranijo tudi veliko stroškov, potencialne težave pa lahko preprečimo preden sploh nastanejo.

TOMAŽ PULKO

Ustanovitelj Odvetniške družbe Tomaž Pulko, o.p., d.o.o.

Odvetnik

Upravitelj v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije

Področja delovanja: kazensko pravo, kazensko gospodarsko pravo, prekrškovno pravo, civilno pravo, delovno pravo, nepremičninsko pravo, gospodarsko in insolvenčno pravo, korporacijsko pravo, ustavno in mednarodno pravo, pogodbeno pravo in odškodninsko pravo

Izobrazba:

Pravna fakulteta v Ljubljani

Državni pravosodni izpit

Upravitelj v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije

Izkušnje:

  • od 2008-2011 je sodeloval z večjimi gospodarskimi družbami kot pravni svetovalec
  • od 2011 – 2020 je sodeloval z različnimi priznanimi odvetniškimi družbami, ker je opravljal delo pripravnika, kanditata in odvetnika. Izkušnje je pridobival tudi na kazenskem in civilnem oddelku Višjega sodišča v Ljubljani ter kot višji strokovni svetovalec na gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Novem mestu.
  • Od leta 2020 ustanovitelj lastne Odvetniške družbe Tomaž Pulko, o.p., d.o.o.

Tuji jeziki: angleški, nemški, srbski, hrvaški ter pasivno španski