POSTOPKI PRISILNE PORAVNAVE, STEČAJA IN LIKVIDACIJE, INSOLVENČNO PRAVO, FINANČNA PRESTUKTURIRANJA

Visoko specializirani smo na področju insolvenčnega prava: postopkov prisilne poravnave, stečaja  in likvidacije. Zastopamo tako posojilojemalce kot tudi posojilodajalce v vseh insolvenčnih postopkih, kot tudi v primeru finančnega prestrukturiranja. Z visokim strokovnim znanjem in bogatimi izkušnjami skušamo za stranko poiskati optimalno rešitev za dosego cilja. Svetujemo v vseh zadevah v zvezi s samimi postopki stečaja, prisilne poravnave in likvidacije.

Gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom pripravimo predloge za stečaj, nudimo pa tudi pomoč in podporo pri sami preprečitvi situacije stečaja ali prisilne poravnave.

Fizičnim osebam pripravimo predlog za osebni stečaj in odpust obveznosti.

Stranke, tako upnike kot dolžnike, zastopamo pred sodiščem v vseh postopkih povezanih s stečaji.

Zastopamo tudi fizične in pravne osebe, v kolikor so v katerem koli insolventnem postopku utrpeli škodo.