INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

Nudimo pomoč in podporo zavezancem  in organom javnega sektorja, ki jih zavezuje zakon o dostopu do informacij javnega značaja, ter tudi prosilcem, ki želijo določene informacije (ali dokumente) javnega značaja. V tem sklopu zastopamo stranke pred Upravnim sodiščem ter v postopkih pred Informacijskim pooblaščencem.