DEDNO PRAVO

Na področju dednega prava, svetujemo pri pripravi in sestavi oporoke in pogodbe o dosmrtnem preživljanju. Zastopamo stranke v vseh sodnih in izvensodnih postopkih, pripravimo vse vrste pogodb (izročilna, darilna za primer smrti, pogodba o preužitku,…),

Svetujemo pri pripravi in sestavi oporoke in pogodbe o dosmrtnem preživljanju. Stranke zastopamo in jim svetujemo v vseh fazah zapuščinskega in pravdnega postopka, postopka razdelitve solastnine, pri izpodbijanju oporoke, uveljavljanju nujnih dednih deležev, pri pripravi izjave o dedovanju ter v vseh ostalih situacijah na področju dedovanja.