ODŠKODNINSKO PRAVO

Odškodninsko pravo predstavlja zelo široko področje. Pokrivamo celotno področje odškodninskega prava. Strankam svetujemo in jih zastopamo v vseh sodnih in izvensodnih postopkih, v primeru materialne in nematerialne škode. Stranke zastopamo v vseh fazah postopka in sicer od nastanka škodnega primera pa vse do izplačila odškodnine. Za stranke pripravimo odškodninske tožbe in zavarovalniške zahtevke.

Specializirani smo za: primere prometnih nesreč, kakršnih koli telesnih in duševnih poškodb, padcev na zasebnih in javnih površinah, delovnih nesreč, raznovrstnih poškodb, ter uničenja in poškodovanja stvari.

Specializirani smo tudi na področju zdravniških napak (malomarno zdravljenje) ter drugih strokovnih napak.