INTELEKTUALNA LASTNINA

Na področju intelektualne lastnine svetujemo in zastopamo gospodarske družbe (z različnimi panogami) in posameznike v vseh postopkih izven sodišča in v postopkih na sodišču. Celovito in kakovostno nudimo podporo na področju znamk, modelov, avtorskega prava, prenosa pravic intelektualne lastnine, patentiranja, licenciranja in know-howa.