DELOVNO PRAVO

Na področju delovnega prava pokrivamo strokovna področja delovnega prava in delovnih sporov v zasebnem in javnem sektorju. Zastopamo delavce in delodajalce v sporih in postopkih pred delovnim in socialnim sodiščem, nudimo zastopanje svetovanje in pomoč pri izvensodnih reševanjih sporov ter v postopkih pred Komisijo za pritožbe v javnem sektorju.