ŠPORTNO PRAVO

Na področju športnega prava svoje stranke strokovno in učinkovito zastopamo ter jim svetujemo. Športno pravo je zelo povezano z ostalimi pravnimi področji, zlasti s področjem delovnega, davčnega, odškodninskega in pogodbenega prava. Zastopamo tako športne organizacije kot tudi športnike na celotnem področju športnega prava. Pripravimo ustrezne pogodbe, stranke pa zastopamo v vseh medsebojnih postopkih, postopkih pred sodišči in drugimi organi.