GOSPODARSKO KAZENSKO PRAVO

Na področju kazenskega in gospodarsko kazenskega prava nudimo celovite storitve, svetovanje  in zastopanje za obdolžence v predkazenskem in kazenskem postopku zaradi gospodarskih kaznivih dejanj. Strankam pomagamo pri učinkoviti pripravi obrambe, v primeru postopkov poravnavanja ter pogajanj o priznavanju krivde (plea bargaining) jih zastopamo tudi pred tožilstvom.

Nudimo tudi svetovanje in zastopanje oškodovancev v vseh fazah postopka tudi pri uveljavljanju premoženjskopravnih zahtevkov.