UPRAVNO PRAVO

Specializirani smo za celovito zastopanje in svetovanje v postopkih davčno-inšpekcijskega nadzora, vseh vrst inšpekcijskih postopkov, pridobivanja gradbenih dovoljenj in drugih postopkih gradnje ter v vseh postopkih pred državnimi organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil.


Strankam nudimo kakovostno zastopanje v vseh fazah upravnih sporov in postopku pred upravnim sodiščem, v postopkih pridobivanja dovoljenj za bivanje in državljanstva ter na področju javni razpisov in javnih naročil.