POTROŠNIŠKO PRAVO

Tako pravne kot fizične osebe se slej ko prej srečajo s področjem potrošniškega prava, posredno ali neposredno. Pravne osebe se med drugim srečujejo z reklamacijami, pritožbami končnih potrošnikov, itd. ali pa same napram dobaviteljem uveljavljajo pravice tega področja.

Fizične osebe se vsakodnevno srečujejo z nakupi blaga in storitev. Stranke učinkovito zastopamo in jim svetujemo v vseh fazah sodnih in izvensodnih postopkov. Stranki skušamo v najkrajšem času in kakovostno omogočiti varovanje njenih pravic.