OKOLJSKO PRAVO

Na področju okolijskega prava pokrivamo celovite storitve za gospodarske družbe, katerih dejavnost na posreden ali neposreden način obsega tudi ravnanje z odpadki. Strankam nudimo celovito pravno svetovanje, zastopanje in podporo. Pripravimo vso potrebno dokumentacijo in pogodbe. Nudimo zastopanje in svetovanje v vseh upravnih, inšpekcijskih in sodnih postopkih.

Zastopamo tudi posameznike ali pravne osebe, ki jim je s kršitvijo okolijskega prava nastala škoda.