GOSPODARSKO PRAVO

KORPORACIJSKO PRAVO,

NAKUP, PRODAJA PODJETIJ

Na področju gospodarskega prava stranke zastopamo in jim svetujemo na področjih statusnega gospodarskega pravo in postopkih ustanovitve družb, podružnic, hčerinskih družb in drugih korporacijskih oblik. Pregledamo in pripravimo vse vrste gospodarskih pogodb, interne in splošne akte. Stranke zastopamo v vseh fazah postopkov pred sodišči v gospodarskih sporih.

Investicijske in borzne sklade, zavarovalnice ter banke in hranilnice zastopamo v vseh sporih, pripravljamo vse vrste pogodb in internih aktov.


Pripravimo skrbni pregledi gospodarskih družb (due diligence) in nudimo svetovanje pri ocenjevanju vrednosti podjetij po mednarodnih standardih skupaj z našimi zunanjimi sodelavci, ki so visoko kvalificirani strokovnjaki svojega področja (v postopkih združitev, prodaje, nakupa, prevzemov, dokapitalizacij,…). Nudimo zastopanje, pomoč in podporo (tako delničarjem, kot tudi družbenikom) pri vodenju skupščin družb.

Članom organov vodenja in nadzora svetujemo in nudimo podporo v vseh internih medsebojnih zadevah med člani organov vodenja, nazora, sindikati, delničarji, zaposlenimi, …