NOVICE

 • Dovoljen obisk druge občine pod določenimi pogoji
  Dovoljen obisk v druge obcine: dopuščena vzdrževalna in sezonska dela na zasebnih zemljiščih izven občine prebivanja, s tem, da je treba imeti pri sebi izpisek iz zemljiške knjige ali drugo listino, ki […]
 • Prepoved gibanja
  Ustavno sodišče je, dne 16.4.2020, v postopku za preizkus pobude za oceno ustavnosti Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja, na pobudo odvetniške družbe, kolegice odvetnice Klementine Fincinger, sprejelo sklep, s katerim je […]
 • NOVA ODREDBA PREDSEDNIKA VRHOVNEGA SODIŠČE Z DNE 10.4.2020
  Predsednik Vrhovnega sodišča RS mag. Damijan Florjančič je zaradi epidemije koronavirusa COVID-19 izdal novo odredbo o posebnih ukrepih v zvezi z izvajanjem sodne oblasti. Na podlagi 83.a člena Zakona o sodiščih in […]
 • Delo sodišč v času koronavirusa
  Sodišča od 16. 3. 2020 odločajo le o nujnih zadevah vir: Vrhovno sodišče, 13.3.2020 Zaradi epidemije koronavirusa COVID-19 je predsednik Vrhovnega sodišča na predlog ministrice za pravosodje izdal odredbo o posebnih ukrepih v […]
 • SITUACIJE ODSOTNOSTI Z DELA TER UKREPI ZA OMILITEV POSLEDIC
  Gospodarstvo, v Sloveniji in v svetu, že čuti posledice širjenja koronavirusa. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je že pripravilo prvi nabor ukrepov za pomoč podjetjem. Več informacij: korona.mgrt@gov.si  VIR: VLADA RS https://www.gov.si/assets/vlada/Koronavirus-zbirno-infografike-vlada/Infografike/prikaz-situacij-MDDSZ.pdf