SITUACIJE ODSOTNOSTI Z DELA TER UKREPI ZA OMILITEV POSLEDIC

Gospodarstvo, v Sloveniji in v svetu, že čuti posledice širjenja koronavirusa. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je že pripravilo prvi nabor ukrepov za pomoč podjetjem. Več informacij: korona.mgrt@gov.si 

VIR: VLADA RS

https://www.gov.si/assets/vlada/Koronavirus-zbirno-infografike-vlada/Infografike/prikaz-situacij-MDDSZ.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *