NOVA ODREDBA PREDSEDNIKA VRHOVNEGA SODIŠČE Z DNE 10.4.2020

Predsednik Vrhovnega sodišča RS mag. Damijan Florjančič je zaradi epidemije koronavirusa COVID-19 izdal novo odredbo o posebnih ukrepih v zvezi z izvajanjem sodne oblasti.

Na podlagi 83.a člena Zakona o sodiščih in Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni sars-cov-19 (Covid-19) je predsednik Vrhovnega sodišča RS izdal odredbo, s katero vsa sodišča od 31.3.2020 opravljajo naroke in odločajo v omejenem obsegu sodnih zadev, ki štejejo kot nujne zadeve.

S spremembo Odredbe o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83. a člena Zakona o sodiščih in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ se od 10.4.2020 dalje kot nujne zadeve štejejo tudi zadeve, v katerih je bilo obdolžencu začasno odvzeto vozniško dovoljenje ali je bilo zaseženo motorno vozilo po Zakonu o prekrških.

Z odredbo predsednika Vrhovnega sodišča sodišča tako odločajo in opravljajo naroke v nujnih zadevah, med katere sodijo:

  • preiskave in sojenje v kazenskih zadevah, v katerih je obdolžencu odvzeta ali omejena prostost, ter v kazenskih zadevah tujcev, ki ne prebivajo v Republiki Sloveniji,
  • postopki v zadevah zavarovanja, razen dejanj, ki zahtevajo osebne stike izvršiteljev, udeležencev in drugih oseb v teh postopkih in oprava teh dejanj ni nujna zaradi odvrnitve nevarnosti za življenje in zdravje ljudi ali premoženja večje vrednosti.
  • izvršilne zadeve v zvezi z vzgojo in varstvom otrok ter preživninskimi obveznostmi, ki izhajajo iz zakona,
  • nepravdne zadeve o pridržanju oseb v psihiatričnih zdravstvenih organizacijah,
  • spori za objavo popravka objavljene informacije,
  • druge zadeve, za katere tako določa zakon, razen naštete v točkah od 6 do 10 odredbe z dne 30.3.2020 (dostopno na www.sodisce.si)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *