Delo sodišč v času koronavirusa

Sodišča od 16. 3. 2020 odločajo le o nujnih zadevah

vir: Vrhovno sodišče, 13.3.2020

Zaradi epidemije koronavirusa COVID-19 je predsednik Vrhovnega sodišča na predlog ministrice za pravosodje izdal odredbo o posebnih ukrepih v zvezi z izvajanjem sodne oblasti v času od 16.3.2020.

Odredba o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih (13.3.2020)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *