DAVČNO PRAVO

Področje davčnega prava je zelo široko področje in se dotika tako pravnih kot tudi fizičnih oseb (poslovanje, statusna preoblikovanja, optimizacija davčne osnove, nakup in prodaja, področje nepremičnin, dohodnine, inšpekcijski postopki, dediščine, darila, prispevki, davek na kapitalski dobiček itd.). Na področju davkov sodelujemo z največjimi strokovnjaki tega področja.

Za stranke pripravimo pravno mnenje glede situacije in nudimo zastopanje ter svetovanje v vseh fazah inšpekcijskih in sodnih postopkov.