DRUŽINSKO PRAVO

Strankam na področju družinskega prava nudimo strokoven in celosten pristop, pravno zastopanje in svetovanje tudi v primeru: razveze zakonske zveze ali razpada zunajzakonske zveze, dodelitev otrok staršu (vzgoja, skrb, stiki med starši in otroci, potrebe otroka, …), višine preživnine ter razdelitev premoženja med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema. Stranke zastopamo v postopkih pred sodiščem, CSD ter ostalimi s tem povezanimi postopki. Pripravimo morebitne sporazume (o sporazumni razvezi, delitvi premoženja,…) in pogodbe.