STVARNO IN NEPREMIČNINSKO PRAVO

Na področju nepremičnin zastopamo svetujemo in nudimo strankam celovito podporo pri nakupu in prodaji nepremičnin. Pripravljamo vse vrste pogodb: pogodbo o nepremičninskem posredovanju, prodajno pogodbo, darilno pogodbo, menjalno pogodbo, izročilno pogodbo, itd.

Pripravimo dokumentacijo za ustanovitev ali prenehanje služnosti in/ali drugih obremenitev nepremičnin. Urejamo vse potrebno za zemljiškoknjižne vpise.

Strankam nudimo celovito urejanje najemnih razmerij, tako za najemnike, kot tudi za najemodajalce. Za lastnike objektov uredimo ureditev etažne lastnine. Upraviteljem stavb nudimo popolno ureditev pravnih razmerij s katerimi se vsakodnevno srečujejo. Nudimo podporo in pomoč pri legalizaciji objektov ter inšpekcijskih postopkih povezanih s tem.

V nepremičninskih sodnih in izvensodnih sporih, ureditvah meja, lastninske pravice, služnosti, motenja posesti, itd. zastopamo stranke v vseh fazah postopka.

Investitorjem nudimo pravno in strokovno podporo (v ta namen sodelujemo s strokovnimi zunanjimi sodelavci s tega področja) pri obstoječih ali potencialnih nepremičninskih projektih, tudi pri pridobivanju gradbenih dovoljenj, upravnih in drugih dovoljenj, legalizacij, itd.

Nudimo pravno pomoč pri vseh, s tem povezanih, sporih sodnih in izvensodnih. Sestavimo vse vrste pogodb in aktov v razmerju do izvajalcev, podizvajalcev in vseh ostalih subjektov. Investitorjem nudimo svetovanje in podporo tudi pri končni prodaji objektov. V primeru neplačil uredimo izterjavo.