Izjava o varstvu osebnih podatkov

Odvetniška družba Tomaž Pulko  o.p., d.o.o.
Miklošičeva 20
1000 Ljubljana
T: +386 31 871 961

Ker osebnih podatkov ne obdelujemo v obsegu, da bi za nas veljala obveznost njenega imenovanja pooblaščene osebe, Odvetniška družba Tomaž Pulko ni imenovala pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov.

Podatki se zbirajo za namene izvajanja odvetniških storitev, zastopanja pred sodišči in drugimi državnimi organi, pravnega svetovanja, za namene izvajanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja za naše zaposlene in zunanje sodelavce ter za nemoten potek našega dela obdelujemo osebne podatke naših strank, zaposlenih in zunanjih sodelavcev v mejah, ki jih določajo predpisi s področja varstva osebnih podatkov oziroma obsegu, ki je potreben za izvajanje naših storitev. Pravna podlaga za obdelavo je v izvajanju pogodbe ter izvajanju zakonskih obveznosti.
V odvetniškem spisu za ta namen vodimo naslednje kategorije osebnih podatkov: Ime in priimek stranke, stalni ali začasni naslov, davčna številka, EMŠO, naslov elektronske pošte, telefonsko številko, osebni podatki stranke kateri so potrebni za zastopanje v postopkih, osebne podatke nasprotne stranke v mejah zastopanja, kontaktne podatke posameznikov v primeru sodelovanja s strankami, ki so pravne osebe v mejah in za potrebe zastopanja.

V določenih primerih posameznike zaprosimo za privolitev v obdelavo njihovih osebnih podatkov, kadar je obdelava teh podatkov potrebna za namene obveščanja, pošiljanja elektronskih sporočil Publikacij (4 krat letno) z naše spletne strani. Osebe ki pošljejo pravno vprašanje ali problem se izrecno strinjajo na prejem Publikacij 4 krat letno. Tako elektronsko pošto pošiljamo zgolj osebam, ki se izrecno strinjajo, da želijo prejemati elektronska obvestila.
V teh primerih obdelava osebnih podatkov poteka v okviru s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega osebnih podatkov in namena vse do preklica.

Osebne podatke posameznikov zbiramo tudi ob njihovem obisku naših spletnih strani, prek t.i. piškotkov. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki nam dajejo podatke o tem, kolikokrat posameznik obišče našo stran in kaj ga zanima pri teh obiskih. Piškotki sami ne vsebujejo nobenih podatkov, ki bi omogočali identifikacijo posameznika, če pa nam te podatke posredujete sami, se ti lahko povežejo s podatki, ki so shranjeni v piškotku. Vedno imate možnost, da piškotke sprejmete ali
zavrnete. Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke, kar lahko spremenite v nastavitvah tako, da računalnik piškotke zavrne ali pa da prejmete opozorilo, preden se piškotek
shrani.

V zvezi z vašimi podatki ne poteka avtomatizirano sprejemanje odločitev in profiliranje.

S pisno zahtevo, poslano na naslov Odvetniška družba Tomaž Pulko o.p., d.o.o., Miklošičeva cesta 20, 1000 Ljubljana, s pripisom »osebni podatki« ali na elektronski naslov, lahko zahtevate:

  • dostop do svojih osebnih podatkov, ki so bili zbrani v povezavi z vami;
  • popravek netočnih podatkov, zbranih v povezavi z vami;
  • omejitev obdelave osebnih podatkov;
  • izbris vseh podatkov, če so izpolnjeni pogoji iz 17. člena Uredbe GDPR, ali
  • obdelavi ugovarjate.
  • Trajen ali začasen preklic (v celoti ali delno)  privolitve v obdelavo osebnih podatkov.

Na vašo zahtevo bomo odgovorili brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve. Ta rok se lahko po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. V tem primeru bomo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, o vsakem takem podaljšanju v enem mesecu po prejemu zahteve skupaj z razlogi za zamudo tudi obvestili. Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas zahtevamo dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnemo le v primeru, da dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS (Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si) če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Osebne podatke posameznikov bomo v Odvetniški družbi Tomaž Pulko obdelovali v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in le toliko časa, dokler bo to potrebno.

Osebne podatke tako obdelujemo do izpolnitve namena, zaradi katerih so bili zbrani, v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna za izvajanje pogodbe, oziroma v rokih, ki so določenih s predpisi. Če se osebni podatki obdelujejo na podlagi privolitve, se hranijo do preklica.

Po preteku tega obdobja se podatki izbrišejo.