VARSTVO KONKURENCE IN KONKURENČNO PRAVO

Na področju varstva konkurence svetujemo iz zastopamo stranke v postopkih pred sodišči, pred nacionalnim organom za varstvo konkurence ter Evropsko komisijo. Prav tako na tem področju nudimo strankam svetovanje in zastopanje v prekrškovnih zadevah, civilnih in upravnih postopkih. Na področju konkurenčnega prava naše znanje stalno dopolnjujemo z novo prakso tega področja, sodelujemo pa tudi z zunanjimi strokovnjaki, da lahko strankam omogočimo najvišjo možno strokovno podporo in pomoč.