FINANČNO PRAVO

Naša Odvetniška družba nudi pravno svetovanje pri pridobitvi vseh vrst finančnih sredstev, pripravimo pregled stanja, pravno mnenje, vse vrste pogodb ter ustrezna zavarovanja v primeru posojil (zastavne pravice, poroštva, menice, hipoteke,…). Stranke tako posojilodajalce kot tudi posojilojemalce, na področju finančnega prava zastopamo v vseh postopkih pred sodiščem, v medsebojnih predhodnih postopkih, pred notarji in finančnimi institucijami.

Storitve svetovanja in zastopanja nudimo tudi bankam in drugim finančnim institucijam v zvezi z pogodbami, zavarovanji posojil, financiranjem, odkupom terjatev, prestrukturiranjem, transakcijam, itd. Nudimo strokovno in učinkovito zastopanje tudi pred sodišči v vseh povezanih postopkih.