KAZENSKO PRAVO

Našim strankam nudimo pravno pomoč, svetovanje in zastopanje na celotnem področju kazenskega prava, kjer se ponašamo z bogatimi izkušnjami in strokovnim znanjem. Stranke zastopamo v predkazenskih postopkih, kazensko preiskovalnih in kazenskih postopkih, v prekrškovnih postopkih, v postopkih pred policijo, pred sodišči in v postopkih, ki so povezani z izvrševanjem kazenskih sankcij.

V nujnih kazenskih zadevah, v primeru odvzema prostosti, hišnih preiskav ali v primeru odreditve pripora imajo naše stranke na voljo dežurno telefonsko številko odvetnika, ki je dosegljiv 24h na dan, vsak dan.

031 – 871 – 961


V sklopu kazenskega področja učinkovito zastopamo tudi oškodovance, ter za njih vlagamo premoženjskopravne zahtevke, za povračilo njihove škode. Za svoje stranke strokovno in kakovostno pripravimo tudi kazenske ovadbe in zasebne kazenske tožbe.