Dovoljen obisk druge občine pod določenimi pogoji

Dovoljen obisk v druge obcine:

dopuščena vzdrževalna in sezonska dela na zasebnih zemljiščih izven občine prebivanja, s tem, da je treba imeti pri sebi izpisek iz zemljiške knjige ali drugo listino, ki dokazuje pravico do uporabe zemljišča ali objekta in lastnoročno podpisano izjavo (najemna pogodba,…).

Vzorec izjave:

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MNZ/SOJ/Novice/2020/APRIL-2020/Vzorec_Izjava.docx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *