Prepoved gibanja

Ustavno sodišče je, dne 16.4.2020, v postopku za preizkus pobude za oceno ustavnosti Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja, na pobudo odvetniške družbe, kolegice odvetnice Klementine Fincinger, sprejelo sklep, s katerim je deloma zadržalo izvrševaje Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja (Odlok) in sicer ja zadržalo izvrševanje 7. člena navedenega Odloka.

Vlada mora tako brez odlašanja po vročitvi sklepa Ustavnega sodišča, nato pa vsaj vsakih sedem dni na temelju mnenja stroke preverjati, ali so uvedeni ukrepi še potrebni za doseganje ciljev, in jih ob upoštevanju strokovnih razlogov podaljšati, spremeniti ali odpraviti. O tem mora Vlada obvestiti javnost.

Ustavno sodišče je tako odločilo zato, ker zgoraj navedeni Odlok v 7. členu trajneje posega v človekove pravice in temeljne svoboščine, saj ni časovno omejen. Tako urejanje pa ni nujno za dosego namena, ki ga Odlok zasleduje. S sprejetim sklepom, je nesorazmernost posegov v človekove pravice in temeljne svoboščine Odloka zmanjšana. Ustavno sodišče se je pri odločitvi poslužilo t.i. testa sorazmernosti.

Pobudnik je sicer predlaga, da Ustavno sodišče do končne odločitve zadrži izvrševanje Odloka v celoti. Meni namreč, da je na podlagi Odloka že prizadeta ustavno zagotovljena pravica do osebne svobode vseh oseb na območju Republike Slovenije na način, ki ni utemeljen oziroma ni sorazmeren.

Vendar Ustavno sodišče ni zadržalo izvrševanja ostalih določb Odloka. Odločitev o tem ni bila enotna, proti takšni odločitvi je glasovala ustavna sodnica, prof. dr. Katja Šugman Stubbs, ki je tudi moja profesorica na podiplomskem študiju v Ljubljani, ter ustavna sodnica doc. dr. Špelca Mežnar ter ustavni sodnik dr. Rok Čeferin, oba tudi moja bivša sodelavca.

Ustavno sodišče bi torej lahko sprejelo radikalnejšo odločitev. Vendar sem mnenja, da je pomembno, da se je v teh časih Ustavno sodišče hitro odzvalo na pobudo in sprejelo odločitev, s katero je dalo signal, da v Republiki Sloveniji tudi v teh časih deluje sistem »checks and balances« ter da nobena veja oblasti ne more posegati v človekove pravice z nesorazmernimi ukrepi.

http://odlocitve.us-rs.si/documents/52/6c/u-i-194-122.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *